Icon Collap
Home » Các loại ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất hiện nay

Các loại ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất hiện nay

26/05/2021 Admin Tin tức Công Nghệ

Ngày nay có rất nhiều ngôn ngữ lập trình ngày càng trở nên đa năng hơn, nhưng mỗi ngôn ngữ đều có những đặc điểm, ưu và nhược điểm riêng. Thông thường các ngôn ngữ lập trình có thể phân thành một số loại, tuy nhiên các ngôn ngữ này hỗ trợ nhiều kiểu lập trình.

Hàng năm có một số ngôn ngữ lập trình được triển khai, nhưng một số ngôn ngữ đang trở nên phổ biến có thể được sử dụng bởi một lập trình viên chuyên nghiệp trong suốt sự nghiệp của họ.

Các ngôn ngữ lập trình được sử dụng để điều khiển hiệu suất của máy tính hoặc máy móc. Hiện nay, lập trình viên máy tính có nhiều sự lựa chọn để lựa chọn ngôn ngữ, tuy nhiên giữa các ngôn ngữ lập trình cũng có nhiều điểm khác biệt.

Các loại ngôn ngữ lập trình

Các loại ngôn ngữ lập trình

Ngôn ngữ lập trình là gì?

Ngôn ngữ lập trình là một ký hiệu được thiết kế để kết nối các lệnh với một máy tính. Ngôn ngữ lập trình chủ yếu được sử dụng để điều khiển hiệu suất của máy hoặc để diễn đạt các thuật toán.

Trong lĩnh vực máy tính, nhiều ngôn ngữ cần được trình bày dưới hình thức mệnh lệnh, trong khi các ngôn ngữ khác sử dụng dạng khai báo. Chương trình có thể được chia làm hai dạng như cú pháp và ngữ nghĩa. Một số ngôn ngữ được định nghĩa bởi một tiêu chuẩn SO như ngôn ngữ C.

Các loại ngôn ngữ lập trình.

Các loại ngôn ngữ lập trình

Các loại ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất hiện nay

Ngôn ngữ lập trình thủ tục – Procedural Programming Language: được sử dụng để thực hiện một chuỗi các câu lệnh dẫn đến một kết quả. Thông thường, loại ngôn ngữ này sử dụng nhiều biến, các vòng lặp và các phần tử khác, phân tách chúng ra khỏi các ngôn ngữ lập trình hàm. Các hàm của lập trình thủ tục có thể điều khiển các biến ngoài việc trả về giá trị của hàm.

Ngôn ngữ lập trình hàm – Functional Programming Language: sử dụng dữ liệu được lưu trữ, thường xuyên tránh các vòng lặp có lợi cho các hàm đệ quy. Tuy nhiên, nó có thể xây dựng các lệnh gọi theo thuật toán và thay đổi các tham số của các lệnh gọi này. Các ngôn ngữ hàm thường dễ dàng hơn và xây dựng dễ dàng hơn để giải quyết các vấn đề trừu tượng, tuy nhiên, chúng thậm chí sẽ “xa máy hơn” trong mô hình lập trình của chúng khiến chúng ta khó biết chính xác, nhưng mã được giải mã thành ngôn ngữ máy (đó là thường có vấn đề đối với lập trình hệ thống).

Ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng – Object-oriented Programming Language: Ngôn ngữ này xem thế giới như một nhóm các đối tượng có dữ liệu bên trong và các phần truy cập bên ngoài của dữ liệu đó. Mục đích của ngôn ngữ lập trình này là tìm hiểu vễ lỗi bằng cách tách nó ra thành một tập hợp các đối tượng cung cấp các dịch vụ có thể được sử dụng để giải quyết một vấn đề cụ thể.

Một trong những nguyên tắc chính của ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng đó là sự đóng gói mọi thứ mà một đối tượng cần phải nằm bên trong đối tượng. Ngôn ngữ này cũng nhấn mạnh khả năng tái sử dụng thông qua sự kết thừa và truyền bá các triển khai hiện tại mà không phải thay đổi nhiều code bằng cách sử dụng đa hình.

Ngôn ngữ lập trình kịch bản – Scripting Programming Language: Các ngôn ngữ lập trình này thường mang tính thủ tục và có thể bao gồm các phần tử ngôn ngữ hướng đối tượng, nhưng chúng thuộc loại riêng vì chúng thường không phải là ngôn ngữ lập trình chính thức hỗ trợ phát triển các hệ thống lớn. 

Ngôn ngữ lập trình logic: Các loại ngôn ngữ này cho phép người lập trình đưa ra các câu lệnh khai báo và sau đó cho phép máy móc suy luận về hiệu quả của các câu lệnh đó. Theo một nghĩa nào đó, ngôn ngữ này không cho máy tính biết cách làm điều gì đó mà sử dụng các hạn chế đối với những gì nó phải xem xét làm.

Để gọi những nhóm này là “ loại ngôn ngữ” thực sự là một chút khó hiểu. Thật dễ dàng để lập trình theo kiểu hướng đối tượng trong ngôn ngữ C. Trên thực tế, hầu hết các ngôn ngữ đều bao gồm các ý tưởng và tính năng từ các lĩnh vực khác nhau, điều này chỉ giúp tăng tính hữu ích của các loại ngôn ngữ này. Tuy nhiên, hầu hết các ngôn ngữ lập trình không tốt nhất trong tất cả các kiểu lập trình.

Sự khác biệt giữa các ngôn ngữ lập trình khác nhau.

Ngôn ngữ C++.

Ngôn ngữ C++ có cấu trúc hướng đối tượng được sử dụng trong các dự án lớn. Các lập trình viên có thể cộng tác một chương trình thành các thành phần khác nhau hoặc thậm chí một vài cá nhân làm việc trên mỗi phần của chương trình. Cấu trúc của hướng đối tượng cũng cho phép code được sử dụng lại nhiều lần, ngôn ngữ này là một ngôn ngữ hiệu quả.

Ngôn ngữ C.

Ngôn ngữ lập trình C là một ngôn ngữ cơ bản và phổ biến, đặc biệt được sử dụng trong lập trình trò chơi. Bởi vì ngôn ngữ C bao gồm sự bổ sung của C++, mọi lập trình viên đều sử dụng ngôn ngữ này vì nó làm cho các chương trình nhanh hơn. Tuy nhiên, giá trị của ngôn ngữ này mang lại khả năng tái sử dụng của C++ để có được sự gia tăng về hiệu suất với ngôn ngữ C.

Ngôn ngữ Pascal.

Ngôn ngữ Pascal chủ yếu là ngôn ngữ giảng dạy và một số ngành công nghiệp sử dụng ngôn ngữ này để viết chương trình. Ngôn ngữ này có xu hướng sử dụng từ khóa thay vì ký hiệu và dấu ngoặc nhọn như ngôn ngữ C. Vì vậy ngôn ngữ này rất dễ hiểu cho người mới bắt đầu so với các ngôn ngữ C, C++. 

Ngôn ngữ Javascript.

JavaScript là một ngôn ngữ lập trình cho phép bạn triển khai các tính năng phức tạp trên các trang web, cho phép một trang web làm được nhiều việc hơn là việc chỉ ở đó và hiển thị thông tin tĩnh để bạn xem, nó có thể hiển thị nội dung cập nhật kịp thời, bản đồ tương tác, hoạt hình 2D / Đồ họa 3D… 

Ngôn ngữ Java.

Ngôn ngữ Java là một ngôn ngữ đa nền tảng, đặc biệt hữu ích trong mạng. Tất nhiên, hầu hết ngôn ngữ này được sử dụng trên web với các ứng dụng Java. Tuy nhiên ngôn ngữ này được sử dụng để thiết kế các chương trình đa nền tảng, vì nó tương tự như C++ về cấu trúc và cú pháp. Đối với các lập trình viên C++, ngôn ngữ Java rất dễ học và nó mang lại một số lợi thế do lập trình hướng đối tượng mang lại. Giống như khả năng tái sử dụng và có thể viết mã hiệu quả trong Java.

Ngôn ngữ PHP.

Ngôn ngữ PHP được sử dụng để thiết kế các trang web và đôi khi nó cũng được sử dụng làm ngôn ngữ script. Ngôn ngữ này được thiết kế để phát triển một trang web nhanh chóng và kết quả bao gồm các tính năng giúp dễ dàng tạo tiêu đề HTTP và liên kết đến cơ sở dữ liệu. Là một ngôn ngữ script, nó bao gồm một tập hợp các thành phần cho phép lập trình viên dễ dàng bắt kịp. Tuy nhiên nó có nhiều tính năng hướng đối tượng phức tạp hơn.

Ngôn ngữ Python.

Python là một ngôn ngữ lập trình thông dịch, hướng đối tượng, cao cấp với ngữ nghĩa động. Cấu trúc dữ liệu tích hợp sẵn ở cấp độ cao, kết hợp với tính năng nhập động và liên kết động, làm cho nó trở nên rất hấp dẫn cho phát triển ứng dụng nhanh, cũng như được sử dụng như một ngôn ngữ script để kết nối các thành phần hiện có với nhau.

Cú pháp đơn giản, dễ học của Python nhấn mạnh tính dễ đọc và do đó giảm chi phí bảo trì chương trình. Trình thông dịch Python và thư viện tiêu chuẩn mở rộng có sẵn ở dạng nguồn hoặc nhị phân miễn phí cho tất cả các nền tảng chính và có thể được phân phối miễn phí.

Trên đây là tất cả về sự khác biệt giữa các ngôn ngữ lập trình và ở đây chỉ một số ngôn ngữ lập trình phổ biến được thảo luận. Có rất nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau và các bạn có thể tìm hiểu thêm. Các ngôn ngữ còn lại như Tcl, Smalltalk, COBOL, C # và Prolog tương tự như các ngôn ngữ được thảo luận ở trên. Nhưng lựa chọn ngôn ngữ phù hợp để phát triển một chương trình hoặc ứng dụng là rất quan trọng

Chia sẻ:
Bình luận

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Lorem Ipsum chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày và dàn trang phục vụ cho in ấn.

0973703357
0973703357