Icon Collap
Home » QA là gì Sự khác biệt giữa QA và QC

QA là gì Sự khác biệt giữa QA và QC

Admin Tin tức Công Nghệ

Chất lượng – Quality là gì?

Bộ phận qa là gì

Bộ phận qa là gì

Chất lượng là điều vô cùng khó xác định, và người ra chỉ nói đơn giản rằng “ Phù hợp với mục đích sử dụng “. Tất cả là nhằm đáp ứng nhu cầu và mong đợi của khách hàng về chức năng , thiết kế, độ tin cậy, độ bền và giá thành sản phẩm.

Đảm bảo – Assurance là gì?

Sự đảm bảo không khác gì một tuyên bố tích cực về một sản phẩm, dịch vụ, mang lại niềm tin. Đó là sự chắc chắn về một sản phẩm dịch vụ, mà nó sẽ hoạt động tốt. Nó cung cấp một sự đảm bảo rằng sản phẩm sẽ hoạt động mà không có bất kỳ sự cố ngoài mong đợi nào.

Quality Assurance (QA) – Đảm bảo chất lượng trong kiểm thử phần mềm.

QA được định nghĩa là một thủ tục để đảm bảo chất lượng của các sản phẩm dịch vụ phần mềm do một tổ chức cung cấp cho khách hàng . Đảm bảo chất lượng tập trung vào quá trình cải tiến phát triển phần mềm và làm cho nó hiệu quả theo các tiêu chuẩn được xác định trước cho các sản phẩm phần mềm. Đảm bảo chất lượng thường được gọi là QA.

Quy trình đảm bảo chất lượng.

Đảm bảo chất lượng có một quy trình nhất định được gọi là PDCA hoặc quy trình Deming. Các giai đoạn của quy trình này là:

 • Kế hoạch: lập kế hoạch và xác định các mục tiêu liên quan đến quy trình cần thiết để cung cấp một sản phẩm chất lượng cao.
 • Thực hiện: phát triển và kiểm tra các quy trình và những thay đổi trong các quy trình
 • Kiểm tra: giám sát các quy trình, sửa đổi và kiểm tra xem nó có đáp ứng các mục tiêu đã  xác định hay không.
 • Hành động: bộ phận QA thực hiện các hành động cần thiết để đạt được những cải tiến trong quy trình.

Một tổ chức phải đảm bảo rằng sản phẩm được thiết kế và thực hiện với các quy trình chính xác. Điều này giúp giảm các vấn đề không mong muốn trong sản phẩm cuối cùng.

Quality Control (QC) – Kiểm soát chất lượng là gì?

Kiểm soát chất lượng – QC. Đây là một quy trình kỹ thuật phần mềm được sử dụng để đảm bảo chất lượng trong một sản phẩm hoặc một dịch vụ. Nó không liên quan đến các quy trình được sử dụng để tạo ra một sản phẩm; thay vào đó nó kiểm tra chất lượng của “sản phẩm cuối cùng” và kết quả cuối cùng.

Mục đích chính của kiểm soát chất lượng là kiểm tra xem sản phẩm có đáp ứng các thông số kỹ thuật, yêu cầu của khách hàng hay không. Nếu có một vấn đề, sự cố được xác định, nó cần được khắc phục ngay trước khi tới tay khách hàng.

QC cũng đánh giá mọi người dựa trên bộ kỹ năng cấp chất lượng của họ và truyền đạt các khóa đào tạo và chứng chỉ. Đánh giá này là bắt buộc đối với các tổ chức dựa trên dịch vụ và giúp cung cấp các dịch vụ hoàn hảo cho khách hàng.

Sự khác biệt giữa QA và QC.

Sự khác biệt giữa QA và QC.

Sự khác biệt giữa QA và QC.

Đôi khi QC bị nhầm lẫn với QA. Kiểm soát chất lượng là kiểm tra sản phẩm hoặc dịch vụ và kiểm tra kết quả. Đảm bảo chất lượng trong kỹ thuật phần mềm là kiểm tra các quy trình và thực hiện các thay đổi đối với quy trình dẫn đến sản phẩm cuối cùng.

Hoạt động của QA:

 • Kiểm tra chất lượng.
 • Xác định quy trình.
 • Nhận diện và lựa chọn công cụ
 • Đào tạo về quy trình và  các tiêu chuẩn về chất lượng.

Hoạt động của QC:

 • Hướng dẫn
 • Thử nghiệm
 • Kiểm tra
 • Đánh giá, kiểm soát bắt buộc.

Các hoạt động trên liên quan đến cơ chế kiểm soát và đảm bảo chất lượng cho bất kỳ sản phẩm nào chứ không phải về cơ bản là phần mềm . Đối với phần mềm:

 • QA trở thành SQA (đảm bảo chất lượng phần mềm)
 • QC trở thành Software Testing- kiểm thử phần mềm .

Sự khác biệt giữa SQA và Software Testing:

SQA:

 • Đảm bảo chất lượng phần mềm là về quy trình kỹ thuật đảm bảo chất lượng.
 • Bao gồm các hoạt động liên quan đến việc thực hiện các quy trình, thủ tục và tiêu chuẩn.
 • Quy trình tập trung.
 • Biện pháp chủ động.
 • Có các phương pháp phòng ngừa.
 • Phạm vi của SQA áp dụng cho tất cả sản phẩm được tạo ra bởi tổ chức.

Software Testing:

 • Kiểm tra một sản phẩm để tìm các vấn đề trước khi sản phẩm đó đi vào hoạt động.
 • Liên quan đến các hoạt động xác minh sản phẩm.
 • Tập trung vào sản phẩm
 • Kỹ thuật sửa chữa.
 • Có các biện pháp phản ứng.
 • Phạm vi của kiểm thử phần mềm áp dụng cho một sản phẩm cụ thể đang được kiểm thử.

Các phương pháp đảm bảo chất lượng.

 • Tạo môi trường kiểm thử mạnh mẽ.
 • Chọn tiêu chí phát hành cẩn thận.
 • Áp dụng kiểm thử tự động cho các khu vực có rủi ro cao để tiết kiệm chi phí. Giúp thúc đẩy nhanh toàn bộ quá trình.
 • Phân bổ thời gian hợp lý cho mỗi quy trình.
 • Ưu tiên các bản sửa lỗi dựa trên việc sử dụng phần mềm.
 • Thành lập nhóm kiểm thử hiệu suất và bảo mật chuyên dụng.
 • Mô phỏng tài khoản khách hàng tương tự như môi trường sản xuất.

Các chức năng của đảm bảo chất lượng.

  • Chuyển giao công nghệ: Chức năng này liên quan đến việc lấy tài liệu thiết kế sản phẩm cũng như dữ liệu kiểm thử và đánh giá nó. Các tài liệu được phân phối, kiểm tra và phê duyệt.
  • Xác thực: Đây là kế hoạch tổng thể xác thực cho toàn bộ hệ thống được chuẩn bị. Phê duyệt các tiêu chí kiểm thử để xác nhận sản phẩm và quy trình được thiết lập. Lập kế hoạch nguồn lực để thực hiện một kế hoạch xác nhận được thực hiện.
  • Tài liệu: kiểm soát việc phân phối và lưu trữ tài liệu. Bất kỳ thay đổi nào trong tài liệu đều được thực hiện bằng cách áp dụng quy trình kiểm soát thay đổi thích hợp. Phê duyệt tất cả các loại tài liệu.
 • Đảm bảo chất lượng sản phẩm.
 • Kế hoạch cải tiến sản phẩm.

Đảm bảo chất lượng là kiểm tra xem sản phẩm được phát triển có phù hợp để sử dụng hay không. Vì vậy,  các tổ chức cần phải tuân theo các quy trình và tiêu chuẩn cần được cải tiến định kỳ. Nó tập trung chủ yếu vào chất lượng sản phẩm / dịch vụ mà họ đang cung cấp cho khách hàng trong hoặc sau khi triển khai phần mềm.

Chia sẻ:
Bình luận

  ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

  Lorem Ipsum chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày và dàn trang phục vụ cho in ấn.

  0973703357
  0973703357