Icon Collap

Chương trình đào tạo toàn diện

Cung cấp kiến thức nền tảng chuyên sâu để làm việc tốt trong dự án theo chuẩn quốc tế. Cập nhật công nghệ mới liên tục để bắt kịp nhu cầu doanh nghiệp. Trang bị tiếng Anh chuyên ngành và kỹ năng mềm.

Phương pháp đào tạo tiên tiến

60% thực hành, làm trên 02 dự án  giúp trải nghiệm làm việc thực tế. Sĩ số 20bạn/ lớp theo chuẩn toàn cầu, tăng tương tác với giảng viên. Giờ học linh hoạt phù hợp với các bạn học viên : tối các ngày trong tuần từ 6h30 -8h30 ,  hoặc học cuối tuần ( sáng- chiều).

   ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

   Lorem Ipsum chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày và dàn trang phục vụ cho in ấn.

   0973703357
   0973703357