Icon Collap
Home » Quy trình test phần mềm chuẩn nhất

Quy trình test phần mềm chuẩn nhất

Admin Kiến thức Kiểm Thử

Kiểm thử phần mềm là một giai đoạn cuối cùng trong sản xuất phần mềm. Nó có vai trò vô cùng quan trọng trong việc sản xuất phần mềm, để đáp ứng sản phẩm cuối cùng đến tay người dùng đáp ứng được các yêu cầu đưa ra và phần mềm có ít lỗi nhất. 

Quy trình test phần mềm

Quy trình test phần mềm

Để thực hiện được điều đó thì đòi hỏi việc kiểm thử phần mềm cần có một quy trình cụ thể. Hãy cùng Testerpro Vn tìm hiểu về quy trình kiểm thử phần mềm qua bài viết dưới đây 

Kiểm thử phần mềm là gì? 

Kiểm thử thực chất là một quy trình hơn là một hoạt động đơn lẻ.Các quá trình kiểm thử phần mềm xây dựng và bắt đầu từ việc xác định các giai đoạn lập kế hoạch kiểm thử, để từ đó là lên ý tưởng thiết kế các trường hợp kiểm thử phần mềm, và chuẩn bị cho công việc thực thi và các đánh giá kết quả thực thi đến khi kết thúc các hoạt động kiểm thử. 

Quy trình test phần mềm gồm các bước dưới đây

Quy trình test phần mềm gồm các bước

Quy trình test phần mềm gồm các bước

Lên các kế hoạch và kiểm soát các việc kiểm thử

Phân tích yêu cầu và lên kế hoạch Thiết kế testcase

Thực thi – Chạy test

Đánh giá các tiêu chí dừng test  và làm Báo cáo 

Đóng các hoạt động kiểm thử

Các giai đoạn kiểm thử phần mềm được thực hiện theo một cách tuần tự, mỗi giai đoạn có các mục đích và kiểm thử khác nhau nhưng với tiêu chí cuối cùng đảm bảo chất lượng sản phẩm phần mềm tốt nhất.

Lên các kế hoạch kiểm thử (Test Plan)và kiểm soát được việc kiểm thử

Bắt đầu lên các kế hoạch để kiểm thử theo các bước quan trong sau:

Xác định loại scope, risk và mục đích của các hoạt động kiểm thử

Xác định lại các tiếp cận để kiểm thử

Xác định các yêu cầu về nguồn nhân lực như  môi trường kiểm thử, con người,thiết bị,…

Lên kế hoạch cho việc phân tích kiểm thử và thiết kế tất cả các trường hợp kiểm thử, thực thi việc kiểm thử và đánh giá các kết quả kiểm thử.

Xác định được các tiêu chí để kết thúc việc kiểm thử.

Phân tích và thiết kế test case

Nhằm mục đích chỉ định các test case và bắt đầu vào các chuỗi kiểm thử cho các phiên kiểm thử phần mềm

Lên các kế hoạch Rà soát các yêu cầu cần thiết trước khi kiểm thử như các tài liệu đặc tả, tài liệu giao diện, tài liệu thiết kế, v.v

Xác định các điều kiện để kiểm thử

Thiết kế test case

Đánh giá về tính khả thi trong việc kiểm thử phần mềm của yêu cầu cũng như của hệ thống phần mềm.

Chuẩn bị lại các môi trường test cũng như xác định được các yêu cầu về cơ sở hạ tầng cũng như các công cụ kiểm thử tương tự.

Việc thực thi và chạy test

Các hoạt động chạy test có các nhiệm vụ cụ thể:

Chuẩn bị việc test data

Thiết kế và phân loại các trường hợp kiểm thử dựa theo độ ưu tiên dựa theo từng trường hợp kiểm thử

Việc tự động hóa cho tất các trường hợp kiểm thử nếu thấy cần thiết

Tạo test suites từ các trường hợp kiểm thử phần mềm để thực hiện các kiểm thử hiệu quả.

Thực hiện và xác minh các môi trường

Về việc hoạt động chạy test thường có các nhiệm vụ sau đây:

Thực thi các test suites và các trường hợp kiểm thử riêng lẻ, đơn theo các phương thức kiểm thử phần mềm 

Thực hiện chạy lại các test case bị failed ở trước đó để giúp xác nhận là case đó đã được dev sửa chữa

So sánh các kết quả đã ghi nhận được khi thực thi với các kết quả mong đợi

Hoạt động đánh giá các kết quả kiểm thử (Passed/Failed) cho từng trường hợp kiểm thử phần mềm

Thực hiện viết báo cáo cho những trường hợp mà kết quả test ghi nhận được là lỗi và các kết quả mong đợi không được giống nhau

Đánh giá các tiêu chí dừng test và các báo cáo

Việc dựa trên các đánh giá về rủi ro của một dự án, giúp chúng ta có thể thiết lập được các tiêu chí đánh giá cho từng hoạt động kiểm thử tương tự nhau để từ đó có thể  giúp xác định được liệu các ca kiểm thử đã đủ hay chưa.Tuy nhiên những tiêu chí này khác nhau và tùy theo từng dự án và nó được gọi tiêu chí để kết thúc kiểm thử (exit criteria). Các tiêu chí này bao gồm:

Dựa theo các số lượng về test case tối đa đã được thực thi Passed hay không

Tỷ lệ các lỗi có giảm xuống dưới mức nhất định hay không

Báo cáo khi đến deadline

Đóng hoạt động kiểm thử 

Đối với các hoạt động kiểm thử chỉ được kết thúc khi các phần mềm đó được bàn giao đến với khách hàng. Tuy nhiên, các hoạt động kiểm thử có thể được kết thúc trong các trường hợp sau:

Khi  các thông tin đã được thu thập tương ứng đầy đủ cho hoạt động kiểm thử

Khi 1 dự án bị hủy bỏ

Các mục tiêu chính mà bạn đã hoàn thành

Công việc bảo trì hay cập nhật đã được hoàn thành

Chia sẻ:
Bình luận

    ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

    Lorem Ipsum chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày và dàn trang phục vụ cho in ấn.

    0973703357
    0973703357