Icon Collap
Home » Print php là gì những điều bạn cần nắm rõ

Print php là gì những điều bạn cần nắm rõ

Admin Tin tức Công Nghệ

Bạn đang có nhu cầu tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình php. Hay đơn giản là các câu lệnh print trong PHP? Dù có bất kỳ những lý do gì đi nữa, bạn đã tìm đúng địa chỉ uy tín chất lượng rồi. Hãy cùng trung tâm đào tạo tester tìm hiểu về print php qua bài viết dưới đây.

Print PHP là gì ?

Print PHP là gì

Print PHP là gì

 

PHP được viết tắt của Hypertext preprocessor là ngôn ngữ Script được tạo ra cho các Server, có thể xử lý các chức năng từ phía server như việc thu thập các dữ liệu biểu mẫu, quản lý các file trên Server,..

PHP còn được xem  là một ngôn ngữ lập trình theo kịch bản hay một loại mã lệnh được dùng để giúp các nhà phát triển các ứng dụng cho máy chủ và mã nguồn mở. PHP rất thích hợp cho các những website có thể dễ dàng nhúng vào các trang HTML.

Ban đầu php được tạo ra nhằm mục đích để giúp theo dõi khách hàng truy cập vào trang chủ của Rasmus Lerdorf, nó được tạo ra bởi ông. Khi php trở nên phổ biến, nên ông đã quyết định phát hành nó trwor thành mã nguồn mở, quyết định này giúp khuyến khích các nhà lập trình có thể sửa chữa, cải thiện được code.

php là một ngôn ngữ kịch bản phía máy chủ giúp nó thực thi trên máy chủ.

Lệnh Print trong php

Lệnh Print trong php

Lệnh Print trong php

Giống như lệnh echo trong php, thì lệnh print là một lệnh trong  ngôn ngữ lập trình php, nó không phải là một hàn nên bạn không cần phải sử dụng các dấu ngoặc đơn, không giống như lệnh echo, lệnh print luôn trả về giá trị nguyên, là 1.

Print chậm hơn lệnh echo.

Sử dụng lệnh print, chúng ta có thể chuyển được nhiều đối số.

Print không thực sự là một function, nên nó không có thể sử dụng như một biểu thức .

Print_r() chỉ được sử dụng với mục đích gỡ lỗi.

Print chạy chậm hơn var_dump().

sự khác biệt giữa print và echo trong php.

Print: Cho phép chỉ xuất được một  chuỗi và luôn trả kiết quản 1.

echo: Cho phép xuất một hoặc nhiều các chuỗi.

echo không trả về các giá trị còn print trả về giá trị 1.

echo có tốc độ nhanh hơn print.

Cú pháp lệnh print trong php

int print(string $arg)

Nó được sử dụng để in các chuỗi, biến, mảng,…

Cú pháp print in ra chuỗi màn hình

<?php

    print “Trung tâm đào tạo Tester!”;  

?>

Kết quả: Trung tâm đào tạo tester!

php lệnh hiển thị biến bằng print

<?php

// Defining variables

$txt = “Trung tâm đào tạo tester!”;

$num = 0896552583;

$colors = array(“Red”, “Green”, “Blue”);

// Displaying variables

print $txt;

print “<br>”;

print $num;

print “<br>”;

print $colors[0];

?>

Hiển thị kết quả

Trung tâm đào tạo tester

0896552583

Red

php hiển thị văn bản lệnh print

<?php

    print “<p>PHP is Fun!</p>”;

    print “trung tâm đào tạo tester!<br>”;

    print “Ngõ 12 Hàm Nghi, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội!”;

?>

Hiển thị kết quả

trung tâm đào tạo tester

Ngõ 12 Hàm Nghi, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội!

php hiển thị giá trị trả về

<?php

print “print does not require parentheses.”;

// No newline or space is added; the below outputs “helloworld” all on one line

print “hello”;

print “world”;

print “This string spans

multiple lines. The newlines will be

output as well”;

print “This string spans\multiple lines. The newlines will be\noutput as well.”;

// The argument can be any expression which produces a string

$foo = “example”;

print “foo is $foo”; // foo is example

$fruits = [“lemon”, “orange”, “banana”];

print implode(” and “, $fruits); // lemon and orange and banana

// Non-string expressions are coerced to string, even if declare(strict_types=1) is used

print 6 * 7; // 42

// Because print has a return value, it can be used in expressions

// The following outputs “hello world”

if ( print “hello” ) {

    echo ” world”;

}

// The following outputs “true”

( 1 === 1 ) ? print ‘true’ : print ‘false’;

?>

Print_r() trong php

Print_r() là một hàm thông thường, giúp đưa ra các thông tin chi tiết về tham số theo các định dạng (mảng, đối tượng) dễ dàng được bởi con người 

Trên đây là bài viết của trung tâm đào tạo tester về lệnh Print trong php, chúng tôi hy vọng bạn có cái nhìn, hiểu rõ hơn về lệnh đó, nó là một trong những lệnh đơn giản trong ngôn ngữ lập trình php, nó là một lệnh giống với echo. 

Bài viết của chúng tôi khá đầy đủ và chi tiết, giúp bạn có nhwungx cái nhìn chi tiết hơn và áp dụng vào bài của bạn một cách hiệu quả.

Chia sẻ:
Bình luận

    ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

    Lorem Ipsum chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày và dàn trang phục vụ cho in ấn.

    0973703357
    0973703357