Icon Collap

hoc jmeter

Home » hoc jmeter
24/08/2020 Admin

Khóa học kiểm thử hiệu năng chuyên sâu – sử dung tool Jmeter

Sử dụng JMeter để phân tích và đo lường hiệu năng của ứng dụng web. Ngoài ra Jmeter cung cấp đầy đủ tính năng ghi...

    ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

    Lorem Ipsum chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày và dàn trang phục vụ cho in ấn.

    0973703357
    0973703357