Icon Collap
Home » Lịch khai giảng tháng 5/2020

Lịch khai giảng tháng 5/2020

05/05/2020 Admin Lịch Khai Giảng

Nắm bắt được xu thế của Công nghiệp Phần mềm tại Việt Nam, và 𝗺𝗼𝗻𝗴 𝗺𝘂𝗼̂́𝗻 𝗰𝗮́𝗰 𝗯𝗮̣𝗻 𝘁𝗿𝗲̉ 𝗻𝗵𝗮𝗻𝗵 𝗰𝗵𝗼́𝗻𝗴 𝗰𝗼́ 𝗰𝗼̛ 𝗵𝗼̣̂𝗶 𝘁𝗶𝗲̂́𝗽 𝗰𝗮̣̂𝗻 𝗻𝗴𝗮̀𝗻𝗵 𝗻𝗴𝗵𝗲̂̀ 𝗵𝗼𝘁 𝗻𝗮̀𝘆, TesterProVN triển khai khóa học 𝗧𝗲𝘀𝘁𝗲𝗿 𝘁𝘂̛̀ 𝗸𝗵𝗼́𝗮 𝗰𝗼̛ 𝗯𝗮̉𝗻 đ𝗲̂́𝗻 𝗻𝗮̂𝗻𝗴 𝗰𝗮𝗼 với hy vọng 𝒉𝒐̂̃ 𝒕𝒓𝒐̛̣ 𝒄𝒂́𝒄 𝒃𝒂̣𝒏 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒗𝒊𝒆̂𝒏 𝒄𝒐́ đ𝒖̉ 𝒌𝒊𝒆̂́𝒏 𝒕𝒉𝒖̛́𝒄 𝒗𝒂̀ 𝒕𝒂̂𝒎 𝒍𝒚́ 𝒗𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒗𝒂̀𝒏𝒈, 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝒌𝒉𝒊 𝒏𝒂̆́𝒎 𝒍𝒂̂́𝒚 𝒄𝒐̛ 𝒉𝒐̣̂𝒊 𝒎𝒂̀ 𝒏𝒈𝒉𝒆̂̀ 𝒏𝒂̀𝒚 đ𝒆𝒎 𝒍𝒂̣𝒊.

Điểm mạnh khác biệt của trung tâm TesterProVN với những trung tâm khác là : Chúng tôi cho học thử 4 tiết học lớp tester cho người mới bắt đầu. Đây là cách để bạn chắc chắn nhất để biết chất lượng của trung tâm và bản thân có hợp với ngành này hay không?

Đăng ký học thử Miễn Phí ngay trên website –  Fanpage

🚨Tư vấn miễn phí 24/7 : 0973.703.357

Chia sẻ:
Bình luận

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Lorem Ipsum chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày và dàn trang phục vụ cho in ấn.

0973703357
0973703357